Homepage
Downloads
Info in uw buurt
Campagne
Vraag & antwoord
DVD
Links
Contact

De Federatie ontvangt geen middelen voor haar werking rond vroegtijdige zorgplanning. Giften zijn daarom altijd van harte welkom op rekeningnummer IBAN BE11 4362 1621 1948 en BIC KREDBEBB.
Dit komt ook ten goede aan het palliatieve netwerk in uw regio.

Welkom op onze website over vroegtijdige zorgplanning!

Nu al nadenken, spreken en beslissen over de zorg die je wil, mocht je ernstig ziek worden: dat is vroegtijdige zorgplanning.

'Vroegtijdig' betekent dat u dat doet voordat het echt nodig is. Dat is niet iets wat we spontaan doen: waarom zou u daar nu toch al mee bezig zijn? En als u dat doet, zal men dan rekening houden met uw wensen? Waar kan u terecht als u vragen heeft over dit thema?

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen wil vroegtijdige zorgplanning onder de aandacht brengen van het brede publiek. U hoeft immers geen palliatieve patient te zijn om tijdig over de planning van uw toekomstige zorg na te denken. We hopen natuurlijk dat nog vele gezonde en gelukkige jaren voor u liggen. Maar als dat niet meer zo is en u ongeneeslijk ziek wordt, is het belangrijk dat uw zorgverstrekkers en omgeving weten welke zorg u wel of niet zou willen aan het levenseinde. 


Vroegtijdige Zorgplanning is een proces van continu overleg tussen patient en zorgverlener(s) dat gericht is op het uitklaren van waarden en wensen van de patient ten aanzien van zijn (toekomstige) palliatieve zorg (zorg aan het levenseinde), dat bij voorkeur ook gecommuniceerd wordt met familieleden en/of belangrijke naasten, in het bijzonder met het oog op het aanduiden van een (benoemde) vertegenwoordiger.
(Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 2011)